TRUNG TÂM DI ĐỘNG BÌNH DƯƠNG
Số 357 Phú Lợi, P. Phú Hòa, TP. TDM, Bình Dương
Điện thoại: (0650)6511759 - Hotline: 0976.300.350
Website: www.didongbinhduong.vn

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Bảng giá điện thoại SKY-LG-Samsung-HTC-Sony Xperia-BlackBerry

TRUNG TÂM DI ĐỘNG BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0650)6.511.759
Hotline: 0909 102 798 - 0976 300 350

BẢNG GIÁ ĐƯỢC UPDATE HÀNG NGÀY
Giá điện thoại SKY (Hàn Quốc)
   SẢN PHẨM    PHỤ KIỆN   GIÁ BÁN     KHUYẾN MÃI  
SKY A900 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 4,900,000 Tặng ốp lưng
SKY A890 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 5,500,000 Tặng ốp lưng
SKY A880 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 4,600,000
SKY A870 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 4,100,000
SKY A860 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 3,600,000 Tặng bao da
SKY A850 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 3,000,000
SKY A840 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 2,650,000
SKY A830 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 2,100,000
SKY A820 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 000,000
SKY A810 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 000,000
SKY A800 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 000,000
SKY A770 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 000,000
SKY A760 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SKY 000,000
SKY A900 (new 100%) Fullbox 2pin dock sạc Zin Đặt hàng
SKY A890 (new 100%) Fullbox 2pin dock sạc Zin Đặt hàng
SKY A870 (new 100%) Fullbox 2pin dock sạc Zin 5,600,000
SKY A850 (new 100%) Fullbox 2pin dock sạc Zin 000,000
SKY A840 (new 100%) Fullbox 2pin dock sạc Zin 000,000
SKY A810 (new 100%) Fullbox 2pin dock sạc Zin 000,000

Giá điện thoại LG
   SẢN PHẨM    PHỤ KIỆN   GIÁ BÁN     KHUYẾN MÃI  
LG G2 F320 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG Liên hệ Tặng ốp lưng
LG G Pro F240 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 3,700,000 Tặng ốp lưng
LG GK F220 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 3,700,000 Tặng ốp lưng
LG Optimus G F180 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 3,200,000
LG LTE2 F160 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 2,500,000
LG LTE3 F260 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LGHết hàng
LG VU3 F300 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG Hết hàng
LG VU2 F200 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 2,900,000
LG VU1 F100 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 2,400,000
LG Prada SU540 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG Hết hàng
LG 3D SU870 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG Hết hàng
LG Optimus G F180 (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 4,500,000
LG LTE2 F160 (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 000,000
LG L7 (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin LG 000,000

Giá điện thoại Samsung, HTC, Sony, BlackBerry
   SẢN PHẨM    PHỤ KIỆN   GIÁ BÁN     KHUYẾN MÃI  
Galaxy S4 E330 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung 000,000 Tặng ốp lưng
Galaxy S4 E300 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung 000,000 Tặng ốp lưng
Galaxy S4 i9500 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung Liên hệ Tặng ốp lưng
Galaxy S3 E210 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung 000,000
Galaxy S3 i9300 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung 000,000 Tặng ốp lưng
Galaxy S2 HD E120(New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung lien hệ
Galaxy S2 i9100 (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin SamsungHết hàng
Galaxy S4 E330(New 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung 000,000
Galaxy S3 (New 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Samsung Liên hệ
HTC One (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin HTC 000,000
HTC One J (new 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin HTC Hết hàng
HTC One M8 (New 98-99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin HTC Hết hàng
HTC One M7 (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin HTC 000,000
HTC One X (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin HTC 000,000
HTC One S (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin HTC 000,000
HTC One 8X (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin HTC 000,000
Sony Xperia Z C6603 (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 4,800,000
Sony Xperia T (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 000,000
Sony Xperia TX (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 000,000
Sony Xperia SP M35 (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 000,000
Sony Xperia S (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 000,000
Sony Xperia Arc S LT18i (new 99%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 000,000
BlackBerry Z10-004 (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 4,400,000
BlackBerry Z10-003 (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 4,400,000
BlackBerry Z10-002 (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 4,400,000
BlackBerry Z10-001 (new 100%) Sạc, cáp, tai nghe Zin Sony 3,900,000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét